יתרונות הניהול אישי – IRA

תוכן עניינים

מה זה ניהול אישי של קופות הגמל וקרנות השתלמות (IRA)

קופת גמל בניהול אישי, הנקרא IRA 

(ראשי תיבות ל- Individual Retirement Account) הוא מוצר פיננסי, המאפשר לכם שליטה מלאה בניהול ההשקעות שלכם עבור כספי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. מוצר זה מהווה אלטרנטיבה גמישה ואטרקטיבית למוצרי המדף שהחברות המנהלות מציעות כמסלולי השקעה.

ה-IRA  מהווה חשבון המאפשר ניהול מותאם אישית, בהתאם לאופיו של המשקיע תוך התחשבות עיקרית בצרכיו. כמובן, שניתנת האפשרות לעדכן את תיק ההשקעות בתדירות המתאימה לכל משקיע.

כשאתם בוחרים להשקיע באמצעות ה-IRA גלובלנט מאפשרת יחס אישי, קבלת אינפורמציה שוטפת, מענה בזמן אמת, גמישות בפעולות, שינוים מהירים בהרכב תיק ההשקעות והכי חשוב – ניהול מקצועי.

למי מתאים IRA?

שליטה מלאה:  ב IRA שליטה מלאה על החסכונות הפנסיוניים והתאמת תמהיל ההשקעה באופן גמיש ושוטף. בייחוד בתקופה הנוכחית, שהשוק מאופיין בתנודתיות חדה המייצרת הזדמנויות השקעה יוצאות דופן בסביבת מחירים נמוכה. כמו כן ניתן למקד את התיק לאפיק השקעה המתאים לתקופה.

מגוון ופיזור: מגוון רחב של אפיקי השקעה, חוסך הבוחר ב IRA  לא תלוי במדיניות ההשקעה של בית ההשקעות. לדוגמה חוסך שמעוניין לעקוב אחר מדד הנסד”ק יכול לרכוש תעודה שעוקבת אחרי המדד, אפשרות שאינה קיימת היום בבתי ההשקעות בארץ. משקיעים המעוניינים לצמצם חשיפה לשוק הסחיר בוחרים לרכוש קרנות אלטרנטיביות (קרנות השקע זרות) או מניות ספציפיות 

מיסוי:  העמית יכול להשקיע את הכסף בקופת הגמל, ולהמשיך ליהנות מהטבות מס. לדוגמה: 15% מס רווח הון נומינלי, דחיית מס למועד המשיכה וכו’.

מחיר : דמי הניהול בניהול אישי נמוכים משמעותית מן התחלופה המוכרת. הסיבה לכך ברורה – כאשר החוסך מנהל את כספיו הוא בעצם ממלא את תפקידו של מנהל ההשקעות. דמי הניהול המקובלים בקופות בניהול אישי אטרקטיביים ביותר כאשר ככל וסכום החיסכון גבוה יותר ניתן להשיג דמי ניהול נמוכים יותר.

* נציין כי לצד דמי הניהול הנמוכים, החוסך עדיין נדרש לשלם עמלות קנייה ומכירה על ניירות הערך וגם הן נמוכות יותר מן החלופה המקובלת.

הורשה בין דורית: שמירה על התנאים בקופה בעת מעבר הקופה ליורשים, כך שאלה בראש ובראשונה יכולים להכנס לנעלי המוריש ולהמשיך לנהל את הקופה בעצמם. כמו כן יוכלו למשוך את הכסף בקופה ללא תשלום מס רווח הון במקרה פטירת העמית לפני גיל 75; ובתשלום מס רווח הון בשיעור 15% מהרווח הנומינאלי, אם מקרה הפטירה חל לאחר גיל 75.

איך מנהלים IRA ?

קופת גמל בניהול אישי, הנקרא IRA 

(ראשי תיבות ל- Individual Retirement Account) הוא מוצר פיננסי, המאפשר לכם שליטה מלאה בניהול ההשקעות שלכם עבור כספי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. מוצר זה מהווה אלטרנטיבה גמישה ואטרקטיבית למוצרי המדף שהחברות המנהלות מציעות כמסלולי השקעה.

ה-IRA  מהווה חשבון המאפשר ניהול מותאם אישית, בהתאם לאופיו של המשקיע תוך התחשבות עיקרית בצרכיו. כמובן, שניתנת האפשרות לעדכן את תיק ההשקעות בתדירות המתאימה לכל משקיע.

כשאתם בוחרים להשקיע באמצעות ה-IRA גלובלנט מאפשרת יחס אישי, קבלת אינפורמציה שוטפת, מענה בזמן אמת, גמישות בפעולות, שינוים מהירים בהרכב תיק ההשקעות והכי חשוב – ניהול מקצועי.

יתרונות בניהול אישי של גמל והשתלמות (IRA)

היתרונות הבולטים בניהול אישי של גמל והשתלמות הינם:

 

 • קרן השתלמות: ניתן לנייד בקלות את כל קרנות ההשתלמות הקיימות. קיימת מגבלת הפקדה בסך של 5,471,928 ₪ נכון לשנת 2022.
 • קופת גמל:
  • כסף קצבתי: מוגבל למוצרים פסיביים, מחקי מדדים (למשל, כאלה שעוקבים אחר מדד ת”א 35, S&P, NASDAQ), אלא אם כן קיימת קצבה מזערית בסך של לפחות 4,606 ₪ בחודש (נכון לשנת 2022) או לחילופין יתרת כספי תגמולים בגובה הסכום הקובע בסך של 1,367,982 ₪ (נכון לשנת 2022).
  • כסף הוני: קופות שנפתחו לפני 2008 ניתן לנייד בקלות ללא מגבלת סכום.
 • קופות גמל של שכיר: המכילות רכיב פיצויים מחייבות אישור חתום מהמעסיק לשיוך כספי הפיצויים בקופת IRA או, לחלופין, אישור שבחוזה העבודה שבין העמית למעסיק מתקיים סעיף 14. 
 • כספי תיקון 190:  הן בהפקדה ישירה לקופה בניהול אישי, והן בניוד מקופה שעברה תיקון 190 במסלול השקעה רגיל.
  במידה ומשקיע מבקש לבצע השקעה בכספי קצבה לפי תיקון 190 במוצרים שאינם פסיביים נדרש להציג במועד פתיחת הקופה אחד מהדברים הבאים:
  • קבלת קצבת זקנה בגובה הקצבה המזערית (4,606 ₪ ברוטו נכון לשנת 2022), או צבירה למטרות קצבה בסכום שלא יפחת מ-1,367,982 ₪.
  • בקופות IRA סך קרן הפקדות הכספים לכל מוצר לא יעלו על 5,471,928 מיליון ₪ על פי ת.ז. לקוח ומוצר הגמל (קרן השתלמות /קופת גמל). 
 • כספי מוטבים: ניוד ישירות מקופת עמית שנפטר או מקופה על שם המוטב.
 • כספי פיצויים: כספי פיצויים שעברו התחשבנות מס.

מהן מגבלות ההשקעה בקופות ה-IRA ?

בניהול IRA, יש מספר מגבלות שנקבעות בהוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי) תש”ע-2009:

 • כספי הלקוח יושקעו רק בפיקדונות, בניירות ערך סחירים, במטבע חוץ, במוצרים מובנים וביחידות בקרן ובקרן חוץ.
 • כספי הלקוח יושקעו רק במדינת חוץ מאושרת ובישראל (מדינה שדירוג ההשקעה שלה הוא לכל הפחות BBB או מדינה החברה ב-OECD).
 • השקעת הכספים בניירות ערך סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל (לא חל על קרן חוץ, קרן סל, או אג”ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חוץ מאושרות).
 • השקעת הכספים ברכישה או ביצירה של אופציות שהן ניירות ערך סחירים תיעשה בתנאים אלה:
 1. למעט אופציית רכש 001, שוויין המשוערך של כל האופציות שנרכשו לא יעלה על 5% מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל.
 2. החשיפה לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות החלות לפי התקנות.
 • השקעת הכספים ביצירה של חוזים עתידיים שהם ניירות ערך סחירים או ברכישה תיעשה בתנאי שהחשיפה לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות החלות לפי התקנות.
 • שווי הבטוחות בשל עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים כאמור לעיל במכירות בחסר, בכל עת לא יעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל.
 • השקעת הכספים לא תעלה על 5% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד המוחזק על ידי קרנות חוץ, בכל קופות גמל בניהול אישי שעמית משקיע בהן.
מדריך פרישה למייל חינם

מלאו את הפקטים בטופס למטה ונשלח אליכם את המדריך למייל